7 září, 2019

Vlčata

V našem oddíle se schází kluci od sedmi do jedenácti let. Schůzky máme dvakrát v týdnu. Na každou z nich chodí 16 dětí. Děti se učí žít ve skupině vrstevníků, umět říci svůj názor a zároveň přijímat názory ostatních a respektovat domluvená pravidla. Společně hrajeme hry, učíme se různé skautské dovednosti a chodíme do přírody. Pokud je počasí alespoň trochu přívětivé, vyrážíme během schůzek buď na hřiště nebo do lesa. Jinak využíváme pohostinnost naší klubovny. Pravidelně vyrážíme do blízkého i vzdáleného okolí. Celoroční činnost je završena táborem na Žumberku.

Schůzky v pondělí a ve středu od 16:00 do 18:00


Vedoucí oddílu:

Adéla Jechová (Želva)
tel.: 734 337 854
zellvickaa@skaut.cz

Zástupce vedoucí:

Daniel Rypl (Ryba)
tel.: 735 206 537

Oddíloví rádci:

Vít Chlupáč (Racek)
Lukáš Koňák (Lukinelo)
Barbora Voleská (Réba)