6 září, 2019

Skautky

Jsme Bludičky, parta skautek, která společně tráví čas – učí se novým věcem, poznává svět kolem nás a aktivně se v něm zapojuje, hraje hry, zdolává kilometry, maluje, zpívá, vyrábí, překonává překážky. Nebojíme se zažít pořádné dobrodružství a táhneme vždy za jeden provaz. Cesta je pro nás cíl a slovo nejde, neexistuje 🙂 Jsme si rovny – to tu každá víme a vzájemně se respektujeme. Scházíme se jednou týdně v naší klubovně ve Vysocké ulici na družinových schůzkách, které připravuje rádkyně – nejzkušenější z party. Alespoň jednou do měsíce vyrážíme společně na jedno i více denní výpravy, do přírody i do města. Je ti 10-16 let a přeješ si také zažít volné chvíle s prima lidmi, spousty zábavy i tvořivých činností, trochu zamýšlení se a mnohá dobrodružství? Přijď mezi nás! Pro více informací se neboj kontaktovat vedoucí oddílu.

Schůzky: pondělí / čtvrtek vždy od 16:00 do 18:00


Vedoucí oddílu:

Iva Stehlíková (Hedvika)
tel.: 605 191 734
iva.stehlikova@skaut.cz

Zástupkyně vedoucí:

Tereza Kindermannová (Ještěrka)
tel.: 720 569 921
terka.kindermannova@seznam.cz


DRUŽINY

VÁŽKY

Rádkyně:
Klára Housová (Šerchy)
Schůzky: pondělí 16:00 – 18:00

VLAŠTOVKY

Rádkyně:
Anna Kindermannová (Vydra)
Schůzky: čtvrtek 16:00 – 18:00